title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thứ sáu, 28/04/2023, 07:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/4/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Đính kèm Quyết định số 1567/QĐ-UBND

ng bố kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng gồm: 05 thủ tục mới ban hành; 09 thủ tục sửa đổi; 05 thủ tục thay thế và 07 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 04 thủ tục bãi bỏ do được thay thế).

05 thủ tục mới ban hành:

Lĩnh vực Nhà ở

1. Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

2. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

3. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

4. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

5. Bán ở nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước.

09 thủ tục sửa đổi:

Lĩnh vực Nhà ở

1. Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

4. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

5. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

6. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

7. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài.

8. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

9. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

05 thủ tục thay thế:

Lĩnh vực Nhà ở

1. Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

2. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng).

4. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

5. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng).

07 thủ tục bị bãi bỏ (trong đó có 04 thủ tục bãi bỏ do được thay thế):

Lĩnh vực Nhà ở

1. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Dự án có quy mô sử dụng đất từ 10ha đến dưới 50ha và có số lượng nhà ở dưới 2.500 căn); Dự án không phân biệt quy mô diện tích, số lượng nhà ở nhưng thuộc khu hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong các đồ án quy hoạch).

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP: Dự án có quy mô sử dụng đất dưới 10ha.

3. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Thủ tục có ý kiến đối với danh sách dự kiến mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố.

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

5. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn): Được thay thế bởi thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng); Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

6. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP): Được thay thế bởi thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng); Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

7. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III: Được thay thế bởi thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng); Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

QT

Số lượng lượt xem: 294
Tin đã đưa