title Văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước

Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Hồ Chí minh đến năm 2020
Thứ ba, 19/06/2001, 09:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 469
Tin mới hơn