title Chỉ đạo của lãnh đạo

Quyết định số 328/KH-UBND ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Thứ hai, 10/02/2020, 00:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân TPHCM có Quyết định số 328/KH-UBND ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình cải cách hành chính năm nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Đính kèm file: Quyết định số 328/KH-UBND

QT

Số lượng lượt xem: 726
Tin mới hơn
Tin đã đưa