title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD ngày 05/4/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 05/04/2021, 07:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/4/2021, Sở Xây dựng có Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD về ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file: Quyết định số 354/QĐ-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1096
Tin mới hơn
Tin đã đưa