title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
Thứ hai, 22/03/2021, 01:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 406/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021.

Đính kèm file: Quyết định số 406/QĐ-TTg

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 1022
Tin mới hơn
Tin đã đưa