title Đấu thầu

Quyết định số 474/QĐ-SXD-HTKT ngày 04/4/2023 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ Quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 04/04/2023, 03:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 474/QĐ-SXD-HTKT

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 138
Tin mới hơn
Tin đã đưa