title Chương trình nhà định hướng 10 năm

Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020
Thứ hai, 25/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5086/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Đính kèm file: Quyết định số 5086/QĐ-UBND

Nguồn: Ủy ban nhân dân Thành phố

Số lượng lượt xem: 1413
Tin mới hơn