title Chỉ đạo của lãnh đạo

Quyết định số 552/KH-UBND ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân TPHCM ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020
Thứ sáu, 28/02/2020, 00:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/02/2020, Ủy ban nhân dân TPHCM có Quyết định số 552/KH-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Đính kèm file: Quyết định số 552/KH-UBND

QT

Số lượng lượt xem: 686
Tin mới hơn
Tin đã đưa