title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Quyết định số 602/QĐ-SXD-QLCLXD ngày 06/05/2022 của Sở Xây dựng Ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt Phương án phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng
Thứ sáu, 06/05/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/05/2022, Sở Xây dựng ban hành Quy trình thẩm định, phê duyệt Phương án phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng (Quyết định số 602/QĐ-SXD-QLCLXD).

Đính kèm file:

- Quyết định số 602/QĐ-SXD-QLCLXD

- Các biểu mẫu về thẩm định, phê duyệt phương án phá dỡ công trình, phần công trình vi phạm trật tự xây dựng:

+ Mẫu số 01 Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt PAPD

+ Mẫu số 02 Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ pháp lý PAPD

+ Mẫu số 03 Tờ trình về kết quả thẩm định, phê duyệt PAPD

+ Mẫu số 04 Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt PAPD

+ Mẫu số 05 Quyết định của Phó Giám đốc Sở Xây dựng về phê duyệt PAPD

+ Mẫu số 06 Văn bản thông báo kết quả thẩm định PAPD

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 2057
Tin mới hơn
Tin đã đưa