title Giới thiệu chung

Sơ lược về tiểu sử lãnh đạo Sở Xây dựng
Thứ hai, 14/09/2020, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Giám đốc: TRẦN HOÀNG QUÂN

Họ và tên: Trần Hoàng Quân

Năm sinh:1970

Quê quán: Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sĩ Kiến trúc, Kiến trúc sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị

Chức vụ chính quyền: Từ tháng 4 năm 2021: Giám đốc Sở Xây dựng

Chức vụ Đảng: Thành ủy viên

2. Phó Giám đốc: LÊ TRẦN KIÊN

Họ và tên: Lê Trần Kiên

Năm sinh: 1975

Quê quán: Xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kiến trúc sư

Chức vụ chính quyền: Từ tháng 12 năm 2017 đến nay: Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Sở Xây dựng

3. Phó Giám đốc: HUỲNH THANH KHIẾT

Họ và tên: Huỳnh Thanh Khiết

Năm sinh: 1973

Quê quán: Tỉnh Long An

Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ Quy hoạch - Kiến trúc, Kiến trúc sư, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị

Chức vụ chính quyền: Từ tháng 5 năm 2020: Phó Giám đốc Sở Xây dựng

4. Phó Giám đốc: ĐẶNG PHÚ THÀNH

Họ và tên: Đặng Phú Thành

Năm sinh: 1975

Quê quán: Tỉnh Long An

Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị, Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

Chức vụ chính quyền: Từ tháng 9 năm 2020: Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 16179
Tin mới hơn
Tin đã đưa