title Giới thiệu chung

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thứ năm, 21/01/2021, 01:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14-1-2021, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động thi đua  năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND quận - huyện, các Ban quản lý, Hiệp hội. Về phía Sở Xây dựng có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, lãnh đạo các Đội thanh tra địa bàn quận - huyện, công chức, người lao động.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Sở Xây đã nêu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020, đề ra nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021.

Video clip 10 sự kiện tiêu biểu của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

 

Đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng cho các công chức thuộc Sở Xây dựng

 

Đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước

cho ông Phan Văn Út - chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng

 

Đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố

cho ông Phạm Đăng Hồ - Trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, ông Nguyễn Ngọc Hải -Trưởng phòng Thẩm định dự án,

bà Vũ Thị Khuyên - Trưởng phòng Kinh tế xây dựng, ông Vũ Anh Tuấn - Chuyên viên phòng Thẩm định dự án. 

 

Đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao khen thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng

cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua 200 ngày

 

Đồng chí Lê Trần Kiên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao khen thưởng Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng

cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua 200 ngày

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND Thành phố về về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số số 19-CT/TU ngày 19/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 các chương trình, đề án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, gồm:

- Kế hoạch thực hiện đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 – 2030.

- Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

- Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

- Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

3. Tham mưu UBND Thành phố các nội dung, gồm:

- Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

- Chương trình phát triển đô thị Thành phố Thủ Đức trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

- Đề án đề nghị công nhận Thành phố Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kế hoạch xây dựng đề án chuyển 05 huyện thành đơn vị hành chính đô thị giai đoạn 2021 - 2030.

- Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm.

- Kế hoạch tổng thể sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ tái định cư các dự án công ích, trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

- Quy định đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên địa bàn thành phố.

- Quy chế phối hợp đảm bảo liên thông trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên địa bàn Thành phố.

4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với các quan điểm đổi mới, sáng tạo, tinh gọn thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của công dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cụ thể:

- Tiếp tục xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý quy hoạch - tài nguyên - xây dựng cho toàn thành phố (triển khai thí điểm - Khu trung tâm 930 ha).

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc gắn mã “QR code” vào giấy phép xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý thông tin giấy phép xây dựng, giúp người dân chủ động cùng chính quyền Thành phố kiểm soát và thực hiện các quy định về xây dựng; đồng thời, triển khai việc gắn mã “QR code” vào chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cấp.

- Tiếp tục tuyên truyền để người dân sử dụng App mobile SXD247 nhằm nâng cao vai trò kiểm tra và giám sát của người dân đối với việc chấp hành Pháp luật xây dựng trên địa bàn thành phố và thực hiện đoạn phim ngắn, đánh giá sự chuyển biến khi thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố..

- Tiếp tục triển khai vận hành, hoàn chỉnh ứng dụng App mobile phục vụ cán bộ, công chức SXD711.

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện bản vẽ đính kèm Giấy phép xây dựng thống nhất bản vẽ sơ đồ nhà đất để sử dụng 01 bản vẽ cho 02 thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: phấn đấu hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 70% trên tổng số hồ sơ đã nhận.

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước thay thế các giải pháp cấp nước tạm, đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch; Chủ trương, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố đến giai đoạn 2030 - 2050; thông qua đề cương, quy trình đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cây xanh đường phố.

 

Chỉ tiêu chủ yếu:

1. Phát triển thêm 8 triệu m2 diện tích sàn xây dựng nhà ở và nâng diện tích nhà ở bình quân là 21,04 m2/người.

2. Diện tích cây xanh đô thị đạt không dưới 0,55m2/người trong năm 2021.

3. 100% công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra và xử lý kịp thời, đúng quy định.

4. 100% thủ tục hành chính của Sở áp dụng Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt trên 95%.

5. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%.

6. Hoàn thành khối lượng quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khối lượng xử lý nước thải, bùn thải theo kế hoạch đề ra, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% tổng số vốn kế hoạch được giao.

 

Đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Sở Xây dựng, đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng thực hiện trong thời gian tới. Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì của 5 đề án thuộc Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nên phải nghiên cứu thật kỹ để có kế hoạch tổ chức thực hiện cho sát và trúng. Trong tháng này, thành phố sẽ thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận huyện để tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện xử lý ngay từ đầu, bởi theo đồng chí “xây dựng một căn nhà lên đã rất khó, đập đi còn khó hơn”.

Thành phố sẽ triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành kiến trúc, tài nguyên, xây dựng, trong đó ngành xây dựng sẽ là trọng tâm của ứng dụng và kết nối. Trong quý 1-2021 sẽ thí điểm cho người dân và cán bộ sử dụng tài liệu tích hợp dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng và quản lý sau xây dựng. Bước đầu sẽ triển khai tại khu trung tâm 930ha, sau đó là tại các quận huyện còn lại.

Trong giai đoạn 2021-2030, thành phố ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân, người có thu nhập thấp, phấn đấu đạt tổng diện tích nhà ở xây dựng mới 50 triệu m2 vào cuối 2025, đạt chỉ tiêu bình quân 23,5m2 /người.

 

Đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ xây dựng phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ xây dựng, cho biết, triển khai thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, dự kiến tuần sau Thủ tướng Chính phủ sẽ ký ban hành 4 nghị định hướng dẫn để kịp thời đưa luật đi vào cuộc sống.

Ảnh: Trung Hiếu

QT

Số lượng lượt xem: 2791
Tin mới hơn
Tin đã đưa