title Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Gói thầu: Tổ chức đấu giá Gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Gói thầu 3, 4)
Thứ hai, 15/05/2023, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 1429/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 121
Tin mới hơn
Tin đã đưa