title Phát triển đô thị

Thông báo mời gọi đầu tư dự án Khu nhà ở tại khu đất 9,87ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ)
Chủ nhật, 05/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 8678/TB-SXD-PTĐT ngày 06/10/2014 

Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Căn cứ theo Công văn số 444/UBND-QLĐT ngày 25/03/2014 và Công văn số 776/UBND-QLĐT ngày 15/5/2014, Công văn số 1818/UBND-TNMT ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về cung cấp nội dung thông tin dự án tại khu đất 9,87ha xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Căn cứ theo Công văn số 4769/UBND-ĐTMT ngày 17/9/2014 về thông báo mời gọi chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đối với dự án khu nhà ở tại khu đất 9,87ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Sở Xây dựng Thông báo công khai các thông tin của dự án Khu nhà ở tại khu đất 9,87ha, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng, để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:

1. Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất 

- Diện tích   : 9,8704ha.  

- Địa điểm, ranh giới:  tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (theo Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Thiết kế- Đo Đạc và Thương mại Phong Linh lập ngày 06/03/2014).   

2. Về chủ trương thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè kêu gọi Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu nhà ở, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

4. Nguồn vốn thực hiện dự án: Không sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Về thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 36 tháng.

6. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

7. Về chỉ tiêu quy hoạch-kiến trúc toàn khu:

Theo Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND ngày 23/11/2005 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất trong khu vực lập dự án như sau:

Diện tích khu đất thực hiện dự án   : 9,8704ha.

- Mật độ xây dựng toàn khu             : tối đa 24%.

- Tầng cao xây dựng                         : tối đa 4 tầng.

- Hệ số sử dụng đất toàn khu            : 0,71.

- Dân số dự kiến                                : 555 người.

- Tổng số lượng biệt thự và nhà liên kế khoảng: 240 căn, trong đó:

   + Biệt thự          : 96 căn;

   + Nhà liên kế     : 144 căn.

 7.1-Cơ cấu quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất (QHPK tỷ lệ 1/2000):

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ %

1

Đất ở thấp tầng

4,29

43,5%

2

Đất giáo dục

1,23

12,5%

3

Đất công viên, cây xanh

1,40

14,2%

4

Đất giao thông

2,95

29,9%

 

Tổng cộng

9,87

 

 7.2- Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khu chức năng:

STT

Khu chức năng

Diện tích (ha)

Số dân

 

(người)

 

 

Tầng cao

(Tầng)

 

 

Mật độ xây dựng (%)

Hệ số sử dụng đất

1

Trường học cấp 1

1,23

 

3

30

0,9

2

Cây xanh công viên

1,40

 

 

 

 

3

Nhà xây dựng thấp tầng

1,97

255

3

35

1,05

4

Nhà xây dựng thấp tầng

2,32

300

3

35

1,05

8. Hiện trạng sử dụng đất: Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích: 9,8704 ha, trong đó:

- Phần 1: 65.872 m2, (tỷ lệ 68,6%) do Công ty Cổ phần Đầu tư Long Mỹ quản lý, sử dụng. Trong đó:

+ Khu 1: 47.626 m2 (Công ty cổ phần Đầu tư Long Mỹ tự thỏa thuận với các hộ dân).

+ Khu 2: 18.246 m2 (Công ty cổ phần Long Mỹ và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Thời Đại thỏa thuận hoán đổi quỹ đất).

Phần 2: 25.630 m2, (tỷ lệ 26,7%) do các hộ dân đang sử dụng, quản lý.

Phần còn lại: 581,798 m2, (tỷ lệ 4,7%) thuộc Nhà nước trực tiếp quản lý 

9. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Chủ đầu tư tự thỏa thuận, thanh toán bằng tiền đối với các phần đất do các cá nhân, tổ chức đang quản lý sử dụng.

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án là đất nông nghiệp, không có công trình trên đất. Do đó, không xây dựng phương án tái định cư và tạm cư.

10. Về kế hoạch sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất

Nhà đầu tư hoàn tất công tác bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

- Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020.  

11. Dự kiến tổng mức đầu tư  

Căn cứ theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2013 do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 9/6/2014, kết quả tổng mức đầu tư dự kiến của dự án 1.194.433.690.300 tỷ đồng. 

 12. Về điều tiết quỹ nhà ở xã hội  

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó quy định: 

  “a. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức BT và hình thức BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội”.  

Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đó có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% (trừ trường hợp Nhà nước thu hồi quỹ đất 20% để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngân sách và trường hợp chủ đầu tư không có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì chuyển giao quỹ đất này cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án)  

b.Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì ngoài hình thức dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo khung giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm chuyển giao để Nhà nước sử dụng làm nhà ở xã hội hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo khung giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhằm bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở của địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn”. 

13. Nghĩa vụ tài chính có liên quan đóng tiền sử dụng đất theo giá thị trường. 

14.  Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong  

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật 

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm xử lý nước thải, Công viên cây xanh. Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh; quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Đối với công trình hạ tầng xã hội 

 Hạng mục trường cấp I

+ Quy mô                      : 1,23ha;

+ Mật độ xây dựng         : 30%;

+ Hệ số sử dụng đất        : 0,9.

+ Tầng cao xây dựng      : 3 tầng.

+ Phương thức thực hiện : Chủ đầu tư tiến hành xây dựng và liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và các Sở ngành liên quan để thống nhất phương thức quản lý, sử dụng theo quy định.

- Đối với quỹ nhà ở thương mại: Chủ đầu tư kinh doanh theo quy định.  

15. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án   

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “a) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực chưa thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;  

- Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu 

Căn cứ tại Khoản, 3 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: 

a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này;  

 b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn);  

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định này;  

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;  

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 4 Điều này; 

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.

Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều này.”.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin. Sau thời gian trên, Sở Xây dựng ngưng việc tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án.  

16. Nơi đăng ký tham gia 

- Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng: 60 đường Trương Định, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 943
Tin mới hơn
Tin đã đưa