title Phát triển đô thị

Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở tại khu đất phường 10, quận 6 (chợ Bình Phú cũ) theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ
Thứ hai, 11/08/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 188/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về Phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo Công văn số 4241/UBND-QLĐT ngày 03/12/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 về cung cấp thông tin khu đất phường 10, Quận 6 (Chợ Bình Phú cũ);

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín tại Thông báo số 687/TB-VP ngày 17/9/2013, Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của dự án khu đất Chợ Bình Phú cũ tại phường 10, Quận 6 trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các Nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:

1./ Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất

- Diện tích: 18.486 m2.

- Địa điểm, ranh giới: Thuộc phường 10, Quận 6 (Chợ Bình Phú cũ).

Ranh giới khu đất được xác định, như sau:

Phía Đông   : Giáp đường số 17, lộ giới 14m;

Phía Tây     : Giáp đường số 19, lộ giới 14m;

Phía Nam    : Giáp đường Lý Chiêu Hoàng, lộ giới 35m;

Phía Bắc     : Giáp đường số 32, lộ giới 15m. 

2./ Chủ trương thực hiện

Ủy ban nhân dân quận 6 kêu gọi Nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3./ Mục tiêu dự án

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 02 hạng mục công trình: Nhà ở thương mại và Nhà ở xã hội theo phương thức Chủ đầu tư dự án ứng vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội. Chi phí đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở xã hội sau khi kiểm toán sẽ cấn trừ vào tiền sử dụng đất khu đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

4./ Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Khu đất 18.486 m2 được phân chia thành 02 khu:

Khu 1: Có diện tích 11.086 m2. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạng mục nhà ở thương mại, tổ chức bán kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quy mô hạng mục nhà ở thương mại do Nhà đầu tư đề xuất đảm bảo theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Công văn số 3984/UBND-ĐTMT ngày 17 tháng 05 năm 2010 (tầng cao tối đa 36 tầng; mật độ xây dựng tối đa: khối đế 40-50%, khối tháp 30-40%; hệ số sử dụng đất tối đa 9,5). 

Khu 2: Có diện tích 7.400 m2. Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh và bàn giao cho nhà nước hạng mục nhà ở xã hội, và thành phố sẽ hoàn trả lại chi phí cho chủ đầu tư bằng giá trị tiền sử dụng đất theo giá thị trường của khu đất diện tích 11.086 m2. Hạng mục nhà ở xã hội với các yêu cầu quy hoạch và kiến trúc cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng:

+ Khối đế: 50%

+ Khối tháp: 32%

- Tầng cao: 12 tầng, trong đó:

+ Khối đế: 02 tầng với chức năng để xe và dịch vụ công cộng. Diện tích 01 tầng: 3.700 m2, tổng diện tích 02 tầng: 7.400 m2.

+ Khối tháp: 10 tầng với chức năng căn hộ. Diện tích 01 tầng: khoảng 2.368 m2.

- Số lượng nhà ở: Khoảng 390 căn hộ (Diện tích bình quân khoảng 45 m2/căn hộ), cụ thể: căn hộ có diện tích từ 30-40m2/căn chiếm tỷ lệ 25%, từ 40-50m2/căn chiếm tỷ lệ 50%, từ 50-60m2/căn chiếm tỷ lệ 25%.

- Nhà đầu tư được chọn làm chủ đầu tư có trách nhiệm trình phương án, hồ sơ thiết kế công trình nhà ở xã hội để Sở Xây dựng xem xét, phê duyệt. 

5./ Hiện trạng sử dụng đất

Toàn bộ diện tích khu đất đang do 01 đơn vị duy nhất quản lý là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hoàng Phúc. 

6./ Phương án bàn giao mặt bằng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hoàng Phúc có trách nhiệm bàn giao khu đất cho Chủ đầu tư dự án (Sau khi thông qua thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư và được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận làm chủ đầu tư dự án).

Ủy ban nhân dân quận 6 có trách nhiệm chủ trì phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hoàng Phúc để tính toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư dự án hoàn trả cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hoàng Phúc.

7./ Về kế hoạch sử dụng đất

Khu đất sẽ được đưa vào Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6. 

8./ Về nghĩa vụ tài chính liên quan

- Về hạng mục nhà ở xã hội: Cơ cấu giá thành hạng mục nhà ở xã hội bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị và lãi vay ngân hàng. Chi phí đầu tư thực tế sẽ được kiểm toán xác định.

- Về giá trị quyền sử dụng đất: bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và giá trị toàn bộ phần công trình trên đất thuộc chợ Bình Phú.

Sau khi Nhà đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạng mục Nhà ở xã hội, việc thanh toán căn cứ kết quả kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng thực tế tại khu đất xây dựng hạng mục nhà ở xã hội và giá trị quyền sử dụng đất khu đất xây dựng hạng mục nhà ở thương mại:

Trường hợp chi phí đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở xã hội thấp hơn giá trị tiền sử dụng đất của khu đất đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở thương mại, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước giá trị chênh lệch nêu trên.

Trường hợp chi phí đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở xã hội cao hơn giá trị tiền sử dụng đất của khu đất đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở thương mại, Nhà nước thanh toán cho Nhà đầu tư giá trị chênh lệch nêu trên. 

9./ Cơ chế xác định giá trị xây dựng hạng mục công trình nhà ở xã hội và giá trị quyền sử dụng đất  

 

Giá trị xây dựng hạng mục chung cư nhà ở xã hội:

- Trường hợp Tổng dự toán căn cứ theo hồ sơ thiết kế do chủ đầu tư lập và được Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt nhỏ hơn Tổng mức đầu tư do nhà đầu tư đề xuất và cam kết thì lấy theo giá trị Tổng dự toán được phê duyệt.

- Trường hợp ngược lại thì lấy theo Tổng mức đầu tư do nhà đầu tư đề xuất và cam kết.

10./ Nguồn vốn thực hiện dự án

Không sử dụng nguồn vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư sử dụng mọi nguồn vốn phù hợp quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

11./ Về tiến độ thực hiện dự án

Thực hiện đầu tư trước hạng mục nhà ở xã hội. Tiến độ hoàn thành:

Đối với hạng mục nhà ở xã hội: Thời gian hoàn tất hạng mục dự kiến trong 02 năm (2014 - 2015).

Đối với hạng mục nhà ở thương mại: Thời gian hoàn tất hạng mục dự kiến trong 03 năm (2014 - 2016). 

12./ Điều kiện xét chọn chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư phải có năng lực, kinh nghiệm, khả năng tài chính theo quy định để thực hiện toàn bộ dự án (bao gồm phần nhà ở thương mại do chủ đầu tư kinh doanh và hạng mục công trình nhà ở xã hội bàn giao cho thành phố).

Đơn giá xây dựng chung cư nhà ở xã hội mà nhà đầu tư đề xuất và cam kết là một tiêu chí để xem xét lựa chọn chủ đầu tư. Nhà đầu tư nào đề xuất và cam kết đơn giá xây dựng chung cư nhà ở xã hội thấp nhất sẽ được ưu tiên xem xét. Đơn giá trần được xác định theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố hàng năm. 

13./ Quản lý và vận hành khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong  

 

- Đối với phần hạ tầng kỹ thuật

Các hạng mục Hạ tầng kỹ thuật, như: San nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải. Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định pháp luật hiện hành. 

 

- Đối với quỹ nhà ở xã hội

Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao quỹ nhà ở xã hội cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.  

 

- Đối với quỹ nhà ở thương mại

Chủ đầu tư kinh doanh theo quy định.

14./ Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án đối với khu đất chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Căn cứ tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “a) Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu vực chưa thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này;”  

 

- Về điều kiện để nhà đầu tư tham gia dự thầu

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: 

a) Phải có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này; 

b) Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (sau đây gọi chung là giá sàn); 

c) Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định này; 

d) Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án; 

đ) Có hồ sơ dự thầu theo quy định tại khoản 4 Điều này;

e) Nộp kinh phí bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.” 

 

- Về thời gian tiếp nhận, nơi đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ, quy định: “2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này có văn bản gửi Sở Xây dựng đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Sở Xây dựng phải công bố công khai trên Website của Sở danh sách các nhà đầu tư, thông báo cho các nhà đầu tư biết để chuẩn bị hồ sơ dự thầu và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo quy định tại Điều này.”.

Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin. 

15./ Nơi đăng ký tham gia

- Tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa chỉ Sở Xây dựng: 60 đường Trương Định, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Theo Thông báo số 6353/TB-SXD-PTĐT ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 657
Tin mới hơn
Tin đã đưa