title Phát triển đô thị

Thông báo Mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Dự án Khu dân cư 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè
Thứ năm, 12/02/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10 tháng 02 năm 2015 Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có thông báo số 1704/TB-SXD-PTĐT về công khai các thông tin của Dự án Khu dân cư 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1970/VP-ĐTMT ngày 22/3/2012 về công bố thông tin dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Công văn số 1208/UBND-QLĐT ngày 02/7/2014 và Công văn số 1818/UBND-QLĐT ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về cung cấp thông tin dự án nhà ở quy mô 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 7155/UBND-ĐTMT ngày 31/12/2014 về Thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đối với khu đất diện tích 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của Dự án Khu dân cư 34,18 ha tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, cụ thể như sau:

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1472
Tin mới hơn
Tin đã đưa