title Phát triển đô thị

Thông báo Mời gọi đầu tư dự án Xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (theo nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ)
Thứ ba, 23/09/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Công văn số 1970/VP-ĐTMT ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thông tin dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Hữu Tín tại Thông báo số 692/TB-VP ngày 17 tháng 10 năm 2011 về đầu tư Xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Căn cứ Công văn số 1600/UBND ngày 07/8/2013 và Công văn số 919/UBND ngày 04/6/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, về cung cấp thông tin để mời gọi đầu tư dự án Xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.  

Căn cứ Công văn số 4497/UBND-ĐTMT ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về thông báo mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP đối với Dự án xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Sở Xây dựng thông báo công khai các thông tin của dự án Xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ trên Cổng thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng, để các nhà đầu tư có cơ sở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.   

1. Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất 

          Diện tích: 24.896,3 m2.

Vị trí, ranh giới: thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, ranh giới khu đất được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp     : Đất khu dân cư;

- Phía Nam giáp   : Đất trống;

- Phía Tây giáp     : Đất trống;

- Phía Đông giáp  : Đường Duyên Hải, lộ giới 40m, hiện trạng rộng 16 m.  

2. Chủ trương thực hiện 

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ mời gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng chợ và khu phố chợ theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Mục tiêu dự án 

Xây dựng công trình chợ có hạ tầng hoàn chỉnh, kết hợp phát triển nhà ở (khu phố chợ), tạo môi trường ở, kinh doanh phù hợp với khu vực, góp phần phát triển thương mại dịch vụ cho khu vực xã Long Hòa và khu vực bãi biển Cần Giờ.

4. Phương thức lựa chọn chủ đầu tư: Đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.   

5. Phương thức thực hiện dự án 

Hạng mục khu nhà ở: Chủ đầu tư thực hiện đầu tư hạng mục nhà ở thương mại, tổ chức bán, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hạng mục chợ: Thực hiện theo hình thức xã hội hóa, chủ đầu tư đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và sử dụng theo quy định.  

6. Về cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc 

Dự án đầu tư xây dựng chợ và khu phố chợ tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ thuộc đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (QHPK) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 19/8/2013.

Căn cứ theo văn bản số 1600/UBND ngày 7 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thống nhất tại văn bản số 578/SQHKT-QHKV1 ngày 05 tháng 3 năm 2011, cụ thể như sau:

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung Thông báo

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 857
Tin mới hơn
Tin đã đưa