title Lịch tiếp công dân

Thông báo số 15159 /TB-SXD-TT ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2019
Thứ sáu, 22/11/2019, 00:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 15159 /TB-SXD-TT ngày 21/11/2019 của Sở Xây dựng về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Xây dựng  tháng 11 và tháng 12 năm 2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Sở Xây dựng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2019 như sau:

STT

THỜI GIAN

LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

1

Tháng 11

Thứ Năm

Ngày 14/11/2019

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Bá Thành

Phòng Tiếp công dân Sở Xây dựng, số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3

2

Thứ Năm

Ngày 28/11/2019

Phó Giám đốc Sở

Lê Trần Kiên

3

Tháng 12

Thứ Năm

Ngày 12/12/2019

Giám đốc Sở

Lê Hòa Bình

4

Thứ Năm

Ngày 26/12/2019

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Văn Danh

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết (Thông báo này thay thế Công văn số 11259/SXD-TT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Sở Xây dựng)./.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 2216
Tin mới hơn
Tin đã đưa