title Công bố giá vật liệu xây dựng

Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD ngày 31/12/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020
Thứ sáu, 08/01/2021, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/12/2020, Sở Xây dựng có Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2020.

Đính kèm file:

- Thông báo số 15556/TB-SXD-VLXD;

- Bảng giá doanh nghiệp.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 12441
Tin mới hơn
Tin đã đưa