title Giới thiệu chung

Thông báo số 3659/TB-TTHT ngày 08/9/2020 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh sự cố hạ tầng kỹ thuật
Thứ sáu, 11/09/2020, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật quy định tại Quyết định số 604/QĐ-SXD-TCCB ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tiếp nhận thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật, qua đó có biện pháp khắc phục một cách kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật công bố số điện thoại đường dây nóng và kênh liên lạc phản ánh như sau:

- Số điện thoại đường dây nóng: (028) 38.181.985.

- Hộp thư điện tử: ttqlhtkt@tphcm.gov.vn.

- Các phản ánh tiếp nhận: Chiếu sáng đô thị; Thoát nước đô thị; Công viên và Cây xanh.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật kính thông báo đến các tổ chức, người dân về thông tin trên.

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 2938
Tin mới hơn
Tin đã đưa