title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 27/03/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 06 năm 2023
Thứ hai, 27/03/2023, 05:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 4057/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 718
Tin mới hơn
Tin đã đưa