title Đấu thầu

Thông báo số 697/TB-TTHT ngày 14/3/2023 về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá Gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn 01/7/2022 đến 31/12/2022 trên địa bàn TP.HCM (Gói thầu 1, 2)
Thứ năm, 16/03/2023, 01:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 697/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 237
Tin mới hơn
Tin đã đưa