title Quận 2

Công văn số 7196/SXD-PTN&TTBĐS ngày 04/5/2016 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 238 căn hộ của Dự án Khu nhà ở tại khu đất số 30 Đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2
Thứ sáu, 06/05/2016, 02:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/5/2016, Sở Xây dựng có Công văn số 7196/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 238 căn hộ của Dự án Khu nhà ở tại khu đất số 30 Đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2.

Qua đó thông tin như sau:

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 17/2016/CV-NS ngày 08/4/2016 của Công ty TNHH Nassim JV về bán nhà ởhình thành trong tương lai đối với 238 căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở tại khu đất số 30 đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2. Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Khu nhà ở cao tầng tại khu đất số 30 Đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2, do Công ty TNHH Nassim JV làm chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân Quận 2 chấp thuận đầu tư dự án tại Công văn số 4183/UBND-QLĐT ngày 05/12/2012 và chấp thuận quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc tại Công văn số 1515/UBND-QLĐT ngày 17/5/2012 và số 1573/UBND-QLĐT ngày 13/5/2013; Sở Xây dựng cấp phép xây dựng tại Giấy phép số 135/GPXD ngày 26/8/2015; Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ký hiệu CA 612081 (số vào sổ cấp GCN: CT 46378) ngày 20/7/2015, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/01/2065; Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng có Công văn số 1712/HĐXD-QLTK ngày 16/12/2015 thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

Dự án đã được Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nassim JV, tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam, tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Arup Việt Nam, nhà thầu thi công là Công ty TNHH POSCO E&C Việt Nam ký biên bản nghiệm thu hạng mục thi công kết cấu móng của công trình tại Biên bản số NSM/COW-02 ngày 31/3/2016.

Công ty TNHH Nassim JV có Văn bản số 17/2016/CV-NS ngày 08/4/2016, cam kết chưa thế chấp Dự án hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán thuộc Dự án Khu nhà ở tại khu đất số 30 đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2 cho bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 238 căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở tại khu đất số 30 đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2 do Công ty TNHH Nassim JV làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Công ty TNHH Nassim JV có trách nhiệm:

- Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 của Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 50% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đính kèm file: Công văn số 7196/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 1416
Tin mới hơn
Tin đã đưa