title Quản lý nhà và công sở

Thông báo về kết quả xét duyệt hồ sơ cho thuê, thuê mua và tổ chức bốc thăm, chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
Thứ hai, 09/02/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 như sau:
Sở Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 11538/KH-SXD-QLN&CS ngày 18/12/2014 của Sở Xây dựng về việc triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014.

Căn cứ nội dung thống nhất của Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp Thành phố, Sở Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014 như sau: 

I. Kết quả phân loại hồ sơ:

 Tổng số hồ sơ nhận là 861 hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, có 597 hồ sơ hợp lệ, 07 trường hợp chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và 257 hồ sơ không hợp lệ. Cụ thể:  

1. Dự án Nguyễn Văn Luông, quận 6: Tổng số hồ sơ đăng ký là 58 hồ sơ. Trong đó, có 33 hồ sơ hợp lệ và 25 hồ sơ không hợp lệ (đính kèm danh sách).

Danh sách hồ sơ không hợp lệ 

2. Dự án Bến Ba Đình, quận 8: Tổng số hồ sơ đăng ký là 372 hồ sơ. Trong đó, có 257 hồ sơ hợp lệ, 05 trường hợp chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và 110 hồ sơ không hợp lệ (đính kèm danh sách).

3. Dự án Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp: Tổng số hồ sơ đăng ký là 206 hồ sơ. Trong đó, có 140 hồ sơ hợp lệ, 01 trường hợp chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và 65 hồ sơ không hợp lệ (đính kèm danh sách).

4. Dự án Lạc Long Quân, quận Tân Bình: Tổng số hồ sơ đăng ký là 225 hồ sơ. Trong đó, có 167 hồ sơ hợp lệ, 01 trường hợp chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và 57 hồ sơ không hợp lệ    (đính kèm danh sách). 

II. Kết quả chấm điểm: 

1.  Dự án Nguyễn Văn Luông, quận 6: Do số lượng hồ sơ hợp lệ ít hơn số lượng căn hộ nên 33 trường hợp có hồ sơ hợp lệ nêu trên sẽ tham dự bốc thăm số thứ tự ưu tiên và chọn căn hộ.

2.  Dự án Bến Ba Đình, quận 8: Do số lượng hồ sơ hợp lệ nhiều hơn số lượng căn hộ nên những trường hợp có số điểm từ 85 đến 100 sẽ tham dự bốc thăm số thứ tự ưu tiên và chọn căn hộ.

3.  Dự án Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp: Do số lượng hồ sơ hợp lệ nhiều hơn số lượng căn hộ nên những trường hợp có số điểm từ 80 đến 100 sẽ tham dự bốc thăm số thứ tự ưu tiên và chọn căn hộ.

4.  Dự án Lạc Long Quân, quận Tân Bình: Do số lượng hồ sơ hợp lệ nhiều hơn số lượng căn hộ nên những trường hợp có số điểm từ 85 đến 100 sẽ tham dự bốc thăm số thứ tự ưu tiên và chọn căn hộ.

Đối với các trường hợp chưa đủ điểm nêu trên, Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp thành phố đề nghị tiếp tục theo dõi các dự án nhà ở xã hội sẽ đưa vào sử dụng ở những đợt sau để lập thủ tục đăng ký lại theo quy định.   

III. Tổ chức bốc thăm số thự tự và chọn căn hộ:   

Thứ Tư, ngày 11 tháng 02 năm 2015, Hội đồng Xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội cấp thành phố sẽ tổ chức bốc thăm số thự tự và chọn căn hộ tại trụ sở Sở Xây dựng, số 60 Trương Định phường 7 quận 3. Thời gian cụ thể như sau:

- Vào lúc 8g00 sẽ bốc thăm đối với Dự án Lạc Long Quân, quận Tân Bình.

  - Vào lúc 10g00 sẽ bốc thăm đối với Dự án Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp.

- Vào lúc 13g30 sẽ bốc thăm đối với Dự án Nguyễn Văn Luông,   quận 6.

- Vào lúc 15g00 sẽ bốc thăm đối với Dự án Bến Ba Đình, quận 8. 

Sở Xây dựng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và tổ chức bốc thăm, chọn căn hộ đối với 04 dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nêu trên. Để buổi bốc thăm đạt kết quả, kính mời các trường hợp có hồ sơ hợp lệ và đạt đủ điểm bốc thăm số thứ tự ưu tiên, chọn căn hộ đến tham dự đúng giờ./.

Số lượng lượt xem: 472
Tin mới hơn
Tin đã đưa