title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thông báo về khảo sát công tác quản lý, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp (Mẫu phiếu khảo sát theo công văn số 1365/SXD-QLCLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 05/03/2013)
Thứ năm, 09/10/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 908/QĐ-BXD ngày 17/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc "Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015", Sở Xây dựng đã lập Kế hoạch số 847/SXD-QLCLXD ngày 31/01/2013 thực hiện việc xây dựng mạng lưới hệ thống quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng từ cấp thành phố đến cấp huyện, từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp trong ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để có dữ liệu làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong ngành xây dựng, Sở Xây dựng tiến hành khảo sát và lấy ý kiến về công tác an toàn vệ sinh lao động tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị hoạt động xây dựng, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ cung cấp những thông tin cần thiết theo mẫu phiếu khảo sát (đính kèm file ở đầu trang).

Mẫu số 1: Các cơ quan quản lý

Mẫu số 2: Các đơn vị họat động xây dựng, khai thác, sản xuất vật kiệu xây dựng

Phiếu khảo sát sau khi điền đầy đủ thông tin đề nghị các đơn vị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/3/2013, bằng thư theo địa chỉ: 60 Trương Định, phường 7, quận 3, hoặc fax: 39325269, hoặc file tới email: sxd@tphcm.gov.vn.

Nếu có các vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ số điện thoại: 3.9325.345 - 420.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 364
Tin mới hơn
Tin đã đưa