title Quản lý nhà và công sở

Thông báo về tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố
Thứ tư, 24/09/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

1. Nội dung:

- Phổ biến một số nội dung chính về công tác quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng;

- Triển khai Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Hướng dẫn về Quy trình giải quyết hồ sơ cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Hướng dẫn việc thực hiện công tác giải quyết hồ sơ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (cách xác định diện tích bán nhà, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở…);

- Hướng dẫn công tác chuẩn bị chuyển giao việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ Ủy ban nhân dân các quận, huyện sang các đơn vị quản lý vận hành nhà ở do Sở Xây dựng chỉ định hoặc đấu thầu (trước mắt là các công ty dịch vụ công ích của 24 quận, huyện);

- Phổ biến cách tính thu tiền thuê nhà đối với nhà ở cũ được bố trí trước năm 1994, sau năm 1994, nhà đã được cải tạo, xây dựng lại.

2. Thời gian: 8h00 đến 11h30, thứ Ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014.

3. Địa điểm: Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí quận 3 – số 56/5 đường Nguyễn Thông, quận 3.

4. Chủ trì: Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Phi Hùng.

Số lượng lượt xem: 372
Tin mới hơn
Tin đã đưa