title Quản lý nhà và công sở

Thông báo về tổ chức Hội thảo về “Công tác quản lý Nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”
Thứ tư, 10/06/2015, 07:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian sắp tới và để triển khai thực hiện Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015…

Nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn đang diễn ra trong công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời gian sắp tới và để triển khai thực hiện Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Sở Xây dựng phân công Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng tổ chức Hội thảo “Công tác quản lý Nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” vào cuối tháng 6 năm 2015, gồm 11 vấn đề sẽ được trình bày, thảo luận :

- (1) Về quản lý và cơ chế giải quyết tranh chấp phần sở hữu chung và sở hữu riêng của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu;

- (2) Về tổ chức Hội nghị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu (lần đầu, thường niên, bất thường);

- (3) Về Ban quản trị nhà chung cư (mô hình hoạt động; kinh phí hoạt động; thù lao cho thành viên Ban quản trị; quyền và trách nhiệm của Ban quản trị; miễn nhiệm, bãi miễn, thay thế thành viên Ban quản trị);

- (4) Về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, bàn giao hồ sơ quản lý nhà chung cư và quỹ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu cho Ban quản trị khi được thành lập;

- (5) Về thu kinh phí và quản lý kinh phí quản lý vận hành công trình tiện ích sử dụng chung và phần sở hữu chung nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu;  

- (6) Về thu kinh phí và quản lý kinh phí bảo trì công trình tiện ích sử dụng chung và phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu;

- (7) Về an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với nhà chung cư;

- (8) Về quản lý chất lượng công trình nhà chung cư;

- (9) Về xử lý các hành vi phạm trong quản lý sử dụng nhà chung cư;

- (10) Về trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở tại địa phương (từ Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận-huyện đến Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn) trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư;

- (11) Về công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý hành chính Nhà nước và quản lý vận hành nhà chung cư.

Đây là những vấn đề được quan tâm trong công tác quản lý Nhà nước, các chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và nhất là người dân đang sống trong các nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Các đề tài nêu trên, Ban tổ chức dự kiến sẽ mời các nhà quản lý; chuyên gia của các Hội nghề nghiệp; cơ sở nghiên cứu, đào tạo; chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị nhà chung cư quan tâm và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này trình bày và thảo luận.

Đối tượng tham dự, gồm các cơ quan quản lý Nhà nước; chủ đầu tư; Hội nghề nghiệp; cơ sở nghiên cứu, đào tạo; chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành; Ban quản trị nhà chung cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia Hội thảo liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Trúc Giang - Chuyên viên Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng, điện thoại số 0907760310 hoặc gửi yêu cầu về địa chỉ saigondtxd@yahoo.com.

Số lượng lượt xem: 526
Tin mới hơn
Tin đã đưa