title Khen thưởng Xử phạt

Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" của Trường Trung cấp Xây dựng nằm 2020
Thứ sáu, 28/02/2020, 01:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú";

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-HĐXTDHNGND,NGƯT ngày 20/02/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" của Trường Trung cấp Xây dựng về đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú";

Sở Xây dựng giới thiệu đề lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 02 cá nhân thuộc Trường Trung cấp Xây dựng đề nghị xét tặng Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" năm 2020, cụ thể:

1. Thạc sĩ Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng Đào tạo.

2. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Trưởng Khoa Xây dựng.

Thông báo này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng. Trong quá trình thăm dò ý kiến, đơn vị hoặc cá nhân nào có ý kiến đối với 02 cá nhân nêu trên, đề nghị gửi về Phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây dựng (trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo này có hiệu lực).

Đính kèm:

Thông báo số 2071/TB-SXD-TCCB ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng về việc thăm dò dư luận đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" của Trường Trung cấp Xây dựng nằm 2020, và Tóm tắt thành tích của 02 cá nhân

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1117
Tin mới hơn
Tin đã đưa