title Phát triển đô thị

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại
Thứ tư, 09/02/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2010/NĐ-CP NGÀY 23/06/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

----------------

 

Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP như sau :

- Địa điểm: Tại Sở Xây dựng (Số 60 Trương Định, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ) - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Tổ chuyên viên giúp việc Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại.

- Thời gian: Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ chiều thứ Sáu).

- Thành phần hồ sơ đăng ký bao gồm: (Theo Quyết định số 151/QĐ-SXD-TCCB ngày 21/01/2011 của Sở Xây dựng về ban hành quy định về quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ lựa chon chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại theo Nghị định 71/CP).

1. Đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án (theo mẫu hướng dẫn của Sở Xây dựng được đăng tải trên website hoặc tại Tổ tiếp nhận hồ sơ). Đính kèm các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp (quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư có có họat động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao có công chứng)

2. Các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính :

a) Đối với doanh nghiệp mới thành lập :

- Giấy xác nhận của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp đối với số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ. Số dư này phải đạt tối thiểu 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, đạt tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. Thời điểm xác nhận trong thời hạn ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp đối với số vốn là tài sản. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ xin đầu tư dự án.

b) Đối với doanh nghiệp đã hoạt động (trên 01 năm) : Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm trước liền kề với năm lập dự án phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận, trong đó xác định vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

c) Đối với trường hợp liên danh (kể cả liên danh vốn đầu tư nước ngoài) : vốn thuộc sở hữu được tính theo tổng số vốn mà các nhà đầu tư tham gia trong liên danh cam kết góp vốn trong văn bản thỏa thuận liên danh (hoặc hợp đồng hợp tác liên danh). Trong văn bản thỏa thuận phải quy dịnh rõ người đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh. Tài liệu chứng minh về vốn của từng thành viên liên danh tương tự như mục a, b nêu trên.

Sở Xây dựng thông báo đến các nhà đầu tư biết để liên hệ.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Tấn Bền

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 439
Tin mới hơn
Tin đã đưa