title Quản lý nhà và công sở

Thông tin Dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home tại địa chỉ số: đường số 12, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 17/10/2018, 03:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công ty Cổ phần Chương Dương, là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, đối với Dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home tại địa chỉ số: đường số 12, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định về trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: “Trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây dựng biết và kiểm tra. Công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án;”, ngày 07/8/2018, Công ty Cổ phần Chương Dương có văn bản số 07-8/CDC-REC về việc báo cáo trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home, qua đó công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home như sau:

- Tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua: 1.201 căn.

- Thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua: tháng 1 năm 2017.

 

Số lượng lượt xem: 1850
Tin mới hơn
Tin đã đưa