title Giới thiệu chung

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền
Thứ hai, 28/06/2021, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

1

 Ông Trần Hoàng Quân

Ban Giám đốc

Giám đốc Sở

028 39326214

 thquan.sxd@tphcm.gov.vn

2

 Ông Lê Trần Kiên

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc Sở

028 39326214

 ltkien.sxd@tphcm.gov.vn

3

 Ông Huỳnh Thanh Khiết

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc Sở

028 39326214

 htkhiet.sxd@tphcm.gov.vn

4

 Ông Đặng Phú Thành

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc Sở

028 39326214

 dpthanh.sxd@tphcm.gov.vn

5

 Ông Tống Đức Tiến

Phòng Cấp phép xây dựng

Trưởng phòng

028 39326214 (718)

 tdtien.sxd@tphcm.gov.vn

6

 Ông Lê Quang Đạo

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Trưởng phòng

028 39326214 (716)

 lqdao.sxd@tphcm.gov.vn

7

 Bà Vũ Thị Khuyên

Phòng Kinh tế xây dựng

Trưởng phòng

028 39326214 (727)

 vtkhuyen.sxd@tphcm.gov.vn

8

 Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết

Phòng Pháp chế

Trưởng phòng

028 39326214 (758)

 htatuyet.sxd@tphcm.gov.vn

9

 Ông Thân Vĩnh Long

Phòng Phát triển đô thị

Phó phòng

028 39326214 (740)

 tvlong.sxd@tphcm.gov.vn

10

 Ông Phạm Đăng Hồ

Phòng Phát triển nhà và TTBĐS

Trưởng phòng

028 39326214 (412)

 

11

 Ông Nguyễn Thanh Xuyên

Phòng Quản lý chất lượng CTXD

Trưởng phòng

028 39326214 (757)

 ntxuyen.sxd@tphcm.gov.vn

12

 Ông Nguyễn Tiến Hưởng

Phòng Quản lý nhà và công sở

Trưởng phòng

028 39326214 (405)

 nthuong.sxd@tphcm.gov.vn

13

 Ông Lý Thanh Long

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

028 39326214 (301)

 ltlong.sxd@tphcm.gov.vn

14

 Ông Nguyễn Ngọc Hải

Phòng Thẩm định dự án

Trưởng phòng

028 39326214 (704)

 nnhai.sxd@tphcm.gov.vn

15

 Ông Nguyễn Thanh Bình

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Trưởng phòng

028 39326214 (701)

 ngtbinh.sxd@tphcm.gov.vn

16

 Bà Nguyễn Ngọc Thanh

Phòng Vật liệu xây dựng

Trưởng phòng

028 39326214 (748)

 nnthanh.sxd@tphcm.gov.vn

17

 Ông Bùi Văn Hiếu

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng

028 39326214 (555)

 bvhieu.sxd@tphcm.gov.vn

 

 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 36898
Tin mới hơn
Tin đã đưa