title Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư

Thông tin mời gọi đầu tư các dự án triển khai trên địa bàn Quận 5
Thứ hai, 10/01/2022, 02:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Công văn số 06/UBND-QLĐT ngày 06/01/2022 của UBND Quận 5 về mời gọi đầu tư các dự án triển khai trên địa bàn Quận 5 (kèm Danh sách xác định chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc đã có ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Công văn số 3138/SQHKT-QHKV1 ngày 29/6/2017 cho các khu đất dự kiến xây dựng chung cư mới và các khu đất dự kiến xây dựng công trình có chức năng khác).

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 506
Tin đã đưa