title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng
Thứ hai, 09/08/2021, 03:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng Thông tư số 07/2021/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Đính kèm file: Thông tư số 07/2021/TT-BXD.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 1068
Tin mới hơn
Tin đã đưa