title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
Thứ sáu, 10/09/2021, 03:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng có Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng.

Đính kèm file: Thông tư số 12/2021/TT-BXD.

QT

Số lượng lượt xem: 1931
Tin mới hơn
Tin đã đưa