title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Thứ sáu, 10/09/2021, 03:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Đính kèm file: Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

QT

Số lượng lượt xem: 1517
Tin mới hơn
Tin đã đưa