title Văn bản quy phạm pháp luật về cây xanh

Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị
Thứ ba, 30/06/2009, 09:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1681
Tin mới hơn
Tin đã đưa