title Văn bản quy phạm pháp luật về cây xanh

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng
Thứ ba, 31/12/2019, 02:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được đăng tải tại đây.

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 3739
Tin mới hơn
Tin đã đưa