title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Nhương, hỏi về việc chủ đầu tư có bắt buộc phải cử người tham gia ban quản trị nhà chung cư hay không
Thứ hai, 31/08/2020, 02:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Nhương (lsnguyennhuong@gmail.com):

“Kính gửi Sở Xây dựng,

Liên quan đến cơ cấu thành viên ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, tôi có thắc mắc như sau:

- Chủ đầu tư có bắt buộc phải cử người tham gia ban quản trị nhà chung cư nhiệm kỳ đầu tiên hay không?

- Trường hợp sau khi ban quản trị được công nhận, thành viên ban quản trị do chủ đầu tư cử vào xin rút khỏi ban quản trị thì chủ đầu tư có bắt buộc phải cử người khác tham gia ban quản trị hay không?”

Trả lời:

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định:

“a) Ban quản trị của tòa nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 Phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.

Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư;”

Quy định pháp luật không quy định việc sau khi Ban quản trị được công nhận, thành viên Ban quản trị do Chủ đầu tư đề cử vào xin rút khỏi Ban quản trị và Chủ đầu tư phải đề cử người khác tham gia vào Ban quản trị.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 3726
Tin mới hơn
Tin đã đưa