title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của bà Sokh Syl Myl liên quan đến Danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở
Thứ tư, 11/08/2021, 03:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Sokh Syl Myl (my.nguyen@tienphatcorp.com), nội dung như sau:

“Kính gửi Sở Xây dựng,

Theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với chủ đầu tư có vi phạm quy định về bán nhà ở cho cá nhân, tổ chức nước ngoài là “Không gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài”.

Cũng theo Công văn số 1041/BXD-QLN ngày 11/5/2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định việc thực hiện quy định của Luật Nhà ở về mua và sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập một mục riêng trên Cổng thông tin điện tử và công bố công khai, quản lý trên Cổng thông tin điện tử những nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 76 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy cho tôi hỏi Sở xây dựng đã có mục riêng trên chưa, cách truy cập vào mục này như thế nào và thủ tục để gửi thông tin để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng về nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài là như thế nào?

Kính mong Sở Xây dựng giải đáp. Trân trọng cảm ơn!”

Trả lời:

Chào bà,

Về nội dung bà hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ khoản 22 và khoản 23 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, theo đó:

“22.Khoản 2 Điều 72 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh, quốc phòng tại từng địa phương và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm căn cứ chỉ đạo Sở Xây dựng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.”

23. Điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 76 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở;

b) Số lượng nhà ở (bao gồm cả căn hộ, nhà ở riêng lẻ) mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định điểm a khoản này; số lượng căn hộ chung cư tại mỗi tòa nhà chung cư, số lượng nhà ở riêng lẻ của mỗi dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu;”.

Sở Xây dựng đã có Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có ý kiến chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ có hướng dẫn cụ thể để Quý Công ty thực hiện.

Phòng Phát triển đô thị

Số lượng lượt xem: 3119
Tin mới hơn
Tin đã đưa