title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Đặng Thành Nhân, hỏi về Lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Thứ năm, 18/08/2022, 07:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Đặng Thành Nhân (nhandt182@gmail.com), nội dung như sau:

“Hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tại Phụ lục VIII - lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Mục 3.9 có Lĩnh vực: Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;...)

Vậy cho tôi hỏi công trình chuyên biệt là như thế nào? Công trình như thế nào thì cần chứng chỉ này.

Nếu đơn vị tôi tham gia dự án cầu, đường bộ - Trong đó có hạng mục xử lý nền đất yếu, Cọc gia cố đầu cầu thì có chứng chỉ năng lực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (Cầu, Đường bộ) đã đáp ứng đủ chưa. Hay phải có thêm Chứng chỉ năng lực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình;...)..”

Trả lời:

Về phân loại công trình, theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, không có loại công trình chuyên biệt.

Theo khoản 6 Điều 90 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: “Trường hợp tổ chức chỉ thực hiện hoạt động xây dựng đối với các công việc xây dựng chuyên biệt thì được đánh giá cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với công trình xây dựng của công việc xây dựng chuyên biệt đó.”.

Về phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (Cầu, Đường bộ), theo mục 3.6 Phụ lục VII Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, quy định:

“- Hạng I: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại;

- Hạng II: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống;

- Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.”.

Đề nghị ông tham khảo các quy định nêu trên, trường hợp chưa rõ, ông vui lòng liên hệ Bộ Xây dựng để được trả lời hoặc hướng dẫn thêm.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 853
Tin mới hơn
Tin đã đưa