title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Phú Mỹ, hỏi về cấp phép xây dựng
Thứ hai, 31/08/2020, 06:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi của ông (bà) Nguyễn Phú Mỹ (pmyx92@gmail.com):

“Kính gửi Sở Xây dựng,

Tôi đang chuẩn bị xin cấp phép xây dựng để xây mới lại nhà, do nhà tôi có 02 mặt tiền cụ thể: mặt trước tiếp giáp với đường Lý Thường Kiệt, mặt sau tiếp giáp với đường hẻm có lộ giới 6 mét. Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi khi xin phép xây dựng thì khoảng lùi của nhà tôi tuân thủ theo lộ giới nào.

Trân trọng cảm ơn.”

Trả lời:

Theo quy định tại mục 1.4.24 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, mã số QCVN 01:2019/BXD: Khoảng lùi là khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Việc cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị “phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.”.

Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ do Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, giải quyết theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị ông (bà) liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để được xem xét, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Sở Xây dựng trả lời để ông (bà) được rõ.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 1286
Tin mới hơn
Tin đã đưa