title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của Ông Bùi Văn Tùng, hỏi về lệ phí cấp chứng nhận hợp chuẩn kính xây dựng nhập khẩu
Thứ hai, 27/07/2020, 01:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi của Ông Bùi Văn Tùng (tungbui@smelogistics.vn):

“Chúng tôi muốn hướng dẫn thủ tục xin hợp chuẩn, mặt hàng kính xây dựng nhập khẩu và lệ phí phải nộp, vì là lô hàng nhập khẩu lần đầu, nên rất mong được hướng dẫn cụ thể. Thành thật cám ơn và trân trọng”

Trả lời:

Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn

Đề nghị Ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Điều 3, 44 và 45 – Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Điều 7 đến 11 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện theo Điều 14 - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Điều 7 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Trường hợp có nhu cầu thực hiện công bố hợp chuẩn, Ông chuẩn bị hồ sơ theo trình tự, thủ tục quy định cụ thể tại Điều 8, 9 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN gửi đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020), mã số QCVN 16:2019/BXD. Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa VLXD thuộc Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi tở chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.  Tại Bảng 1, Phần 2 của QCVN 16:2019/BXD có quy định một số sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng; do đó, trường hợp hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Ông thuộc danh mục nêu trên thì phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định.

Hồ sơ công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Điều 14 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và khoản 4 Điều 1 - Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN. Thành phần hồ sơ công bố hợp quy bao gồm (Sở Xây dựng có hường dẫn cụ thể trên Trang Thông tin điện tử của Sở (https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/), Mục thủ tục hành chính):

- Bản công bố hợp quy theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

- Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Lệ phí cho 01 bộ hồ sơ công bố hợp quy là 150.000 đồng.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1408
Tin mới hơn
Tin đã đưa