title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Lê Thanh Sang, hỏi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ tại Dự án D-Vela, chủ đầu tư Công ty CP Địa ốc An Phú Long Quận 7
Thứ ba, 10/01/2023, 05:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lê Thanh Sang (justin_lethanhsang@outlook.com), nội dung như sau:

“Tôi tên là Lê Thanh Sang, hiện đang là cư dân tại dự án D-Vela của chủ đầu tư Công ty CP Địa ốc An Phú Long thuộc quận 7, TP.HCM.

Hiện dự án này đã đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được cấp quyền sở hữu cho cư dân.

Chủ đầu tư thông báo đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cho dự án, và đang chờ các cơ quan ban ngành thống nhất hướng giải quyết:

Theo đó:

Ngày 26/05/2020, Công ty gửi văn bản đề nghị các Sở Ngành của Thành phố xác nhận dự án đủ điều kiện cấp sổ cho các căn hộ thuộc dự án. Theo đó, cho đến hiện tại, dự án đang cần các Cơ quan ban ngành xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ điều tiết Nhà ở Xã hội. Cụ thể:

- Ngày 02/08/2022, Sở Xây dựng đề nghị Công ty liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết.

- Ngày 24/08/2022 UBND TP.HCM chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát xử lý.

- Ngày 30/09/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản gửi UBND TP.HCM và có ý kiến rằng Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xác nhận đối với các dự án chưa hoàn tất định giá/chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Riêng dự án D-Vela đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, do đó kiến nghị UBND giao Sở Xây dựng hướng dẫn công ty thực hiện.

Kính mong nhận được phản hồi của quý Sở về thông tin này và sớm có quyết định thống nhất để cấp sổ cho cư dân.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau:

Sở Xây dựng đã có Công văn số 17740/SXD-PTN&TTBĐS ngày 19/12/2022, trong đó tại điểm 4.3, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

“Dự án cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1, phường Phú Thuận, Quận 7 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư với diện tích đất toàn khu là 2.820,3 m² (dưới 10ha) (Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố); Trong đó tại khoản 14 Điều 1 quy định Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long có nghĩa vụ “Điều tiết nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (theo nội dung cam kết tại Văn bản số 10/2016/CV-APL ngày 10/5/2016 của Cổ phần Địa ốc An Phú Long)”.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, tại khoản 2 Điều 5 quy định đối với dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 quy định “(2) Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; (3) Đối với các trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô dưới 10 ha, chủ đầu tư dự án đã được chấp thuận thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp bằng tiền trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chủ đầu tư chưa nộp tiền thì chủ đầu tư thực hiện nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% tại thời điểm hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật”.

Như vậy, phương thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội với hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện với Nhà nước được Ủy ban nhân dân Thành phố xác định tại Quyết định số 4229/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 là phù hợp với quy định pháp luật nêu trên. Theo Thông báo số 1465/TB-CCT ngày 08/3/2018 về việc xác nhận số tiền thuế đã nộp ngân sách Nhà nước của người nộp thuế của Chi cục Thuế Quận 7: “Chi cục Thuế Quận 7 xác nhận Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với thửa 49+75 tờ 93+95, phường Phú Thuận, Quận 7 đến ngày 06/3/2018”.

Việc còn lại của dự án để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), theo Điểm 3.3 Thông báo số 291/TB-VP ngày 27/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố là xác định (1) Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại; (2) Giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội. Nội dung này không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị liên quan xác định 02 nội dung trên trong số tiền sử dụng đất mà Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long đã thực hiện để có cơ sở xác định việc hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án và tháo gỡ vướng mắc về cấp Giấy chứng nhận cho người dân đã mua căn hộ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố hướng giải quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc chung về nội dung này khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho các dự án tương tự.”

Đến nay, Ủy ban nhân dân Thành phố chưa có ý kiến chỉ đạo về nội dung trên.

Sở Xây dựng thông tin đến ông.

Trân trọng

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 498
Tin mới hơn
Tin đã đưa