title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Lê Trường Duy, hỏi về Phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ CP
Thứ tư, 07/09/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Lê Trường Duy (letruongduy.cons@gmail.com), nội dung như sau:

“Tôi là chủ nhà. Đơn vị thi công ép cọc (ép neo), do nền đất yếu nên làm nứt nhỏ trên tường rào (không nằm trong phần công nhận quyền sử dụng đất). Sau đó, tôi bị phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP với nội dung: “Tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún nứt công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác”. Vậy với vai trò là chủ đầu tư, tôi bị phạt 17.5tr theo nội dung trên có đúng không?”

Trả lời:

Theo điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận hoặc gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác như sau: "Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ;"

Theo điểm c khoản 3 Điều 4 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định: Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 24; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 59, điểm a khoản 3 Điều 64, Điều 65, khoản 1 (trừ điểm e) Điều 70 Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy mức phạt tiền quy định tại điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP là mức phạt đối với tổ chức.

Theo điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về áp dụng hình thức phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: “Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.”.

Như vậy mức tiền phạt đối với chủ đầu tư có hành vi vi phạm hành chính điểm a khoản 5 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP là cá nhân, được tính cụ thể như sau: (30.000.000 + 40.000.000)/2 x ½  = 17.500.000 đồng.

Sở Xây dựng thông tin như trên để ông Lê Trường Duy được rõ.

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 469
Tin mới hơn
Tin đã đưa