title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Ngô Trí Lam, hỏi về thủ tục hoàn công tòa nhà chung cư
Thứ sáu, 30/07/2021, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Ngô Trí Lam (ngotrilam1999@gmail.com, Quận 7), nội dung như sau:

“Kính gửi Sở Xây dựng TP.HCM,

Xin hỏi hồ sơ hoàn công tòa nhà chung cư gửi về Sở Xây dựng TP.HCM, hay Sở Quy hoạch TP.HCM?

Xin cảm ơn!”

Trả lời:

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

a) Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐ-CP tới cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu.

b) Về thẩm quyền tiếp nhận báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư:

Tùy thuộc vào loại, cấp công trình và nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, thẩm quyền tiếp nhận báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư thuộc các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề nghị ông nghiên cứu, nộp hồ sơ hoàn thành công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định nêu trên.

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số lượng lượt xem: 1049
Tin mới hơn
Tin đã đưa