title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Anh Đức, hỏi về Chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thứ tư, 14/12/2022, 05:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Anh Đức (ducna.sh@gmail.com), nội dung như sau:

“Trước đây năm 2018 tôi có thi chứng chỉ hành nghề xây dựng của Sở mình. Bây giờ hiện tại tôi đang làm việc có liên quan đến chứng chỉ, Chủ đầu tư yêu cầu sao tra trên hệ thống mà không có số cấp phép của chứng chỉ. Quý cơ quan của Sở nếu còn QĐ số 781/QĐ-SXD-QLNCGĐXD ngày 19/6/2018 và danh sách kèm theo thì cho tôi xin 1 bản scan có dấu đỏ bên Sở mình, để tôi trình Chủ đầu tư hiện tại tôi đang làm.”

Trả lời:

Trong tháng 06 năm 2018, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không có ban hành Quyết định số 781/QĐ-SXD-QLNCGĐXD về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Nguyễn Anh Đức.

Trường hợp cần thêm thông tin, đề nghị ông liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (trực thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), số điện thoại 02862727009 - 02866812010 để được hướng dẫn.

 

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 216
Tin mới hơn
Tin đã đưa