title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Công Thiện, hỏi về thủ tục hoàn công
Thứ tư, 14/09/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Công Thiện (ngcongthien@gmail.com), nội dung như sau:

“Xin Quý Sở cho biết pháp luật về xây dựng hiện hành có quy định về thủ tục hoàn công công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ hay không? Nếu có thì xin cho biết căn cứ pháp lý và tại sao bộ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng không có hướng dẫn này?”

Trả lời:

Chào ông,

Hoàn công công trình xây dựng, theo quy định của Luật Xây dựng là việc nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng. Theo đó, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng; tổ chức, cá nhân tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình xác nhận khi nghiệm thu công trình xây dựng (Điều 123, Luật Xây dựng năm 2014).  

Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 768
Tin mới hơn
Tin đã đưa