title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Thành, hỏi có thể ứng cử nhiều người vào Ban quản trị nhà chung cư hay không?
Thứ năm, 10/11/2022, 08:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Thành (nhthanh2611@gmail.com), nội dung như sau:

“Kính chào Sở Xây dựng,

Công ty chúng tôi có ký hợp đồng thương mại với chủ đầu tư nhà chung cư về việc khai thác, cho thuê khu thương mại và các căn hộ của Chủ đầu tư chư bán hoặc cho thuê mua. Vậy, Công ty chúng tôi có thể ủy quyền cho 2 nhân viên đại diện Công ty ứng cử vào thành viên Ban quản trị nhà chung cư được hay không?”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng như sau 

1. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư. Khuyến khích những người có kinh nghiệm, kiến thức trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, điện, điện tử, phòng cháy chữa cháy, tài chính, luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư là đại diện chủ sở hữu và người đang sử dụng nhà chung cư.

Như vậy, thành viên Ban quản trị nhà chung cư đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp Công ty của ông Nguyễn Hữu Thành có ký hợp đồng thương mại với Chủ đầu tư về việc khai thác, cho thuê khu thương mại và các căn hộ của Chủ đầu tư chưa bán hoặc cho thuê mua nếu được chủ sở hữu (Chủ đầu tư) ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 613
Tin mới hơn
Tin đã đưa