title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Thoại Cương, hỏi về hội nghị nhà chung cư
Thứ hai, 31/08/2020, 02:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Câu hỏi của ông Nguyễn Thoại Cương (thoaicuong.nguyen@gmail.com):

“Theo thông tư 06/2019/TT-BXD chỉnh sửa bổ sung thì hội nghị nhà chung cư lần đầu không thành công do không đủ 50% căn hộ tham dự thì sẽ đề nghị UBND phường tổ chức trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn của cư dân hoặc chủ đầu tư. Vậy hội nghị do UBND phường tổ chức có phải đủ 50% căn hộ tham gia không, nếu không đủ thì hướng xử lý như thế nào hay vẫn tổ chức bình thường. Ngoài ra nếu có 1 block thì có thể tổ chức hội nghị nhà chung cư cho từng block riêng lẻ không? Chân thành cảm ơn!”

Trả lời:

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư thì không nhất thiết phải căn cứ vào điều kiện về số lượng người tham dự theo quy định mà chỉ căn cứ vào số lượng người tham dự thực tế để lấy phiếu biểu quyết.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng thì tòa nhà chung cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc nhiều khối nhà có chung kết cấu xây dựng hoặc chung hệ thống kỹ thuật công trình được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự àn do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, trường hợp 01 khối nhà nằm trong tòa nhà chung cư thì không thể tổ chức Hội nghị nhà chung cư cho từng khối nhà chung cư riêng biệt, mà phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư cho toàn bộ tòa nhà chung cư.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 2315
Tin mới hơn
Tin đã đưa