title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Văn Nhân, hỏi về điều kiện và tiêu chuẩn để có thể trở thành Thanh tra Sở Xây dựng
Thứ sáu, 27/08/2021, 09:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Văn Nhân (nhanvan245@gmail.com, Buôn Ma Thuột), nội dung như sau:

“Em chào quý Sở, hiện tại em tốt nghiệp đại học ngành quản lý xây dựng, không biết là cần những điều kiện và tiêu chuẩn gì nữa để có thể trở thành thanh tra Sở Xây dựng ạ ? Em xin cảm ơn quý Sở.”

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

- Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, theo đó: Ngạch Chuyên viên:

“3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

d) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.”

- Trên cơ sở quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức ngạch Chuyên viên, Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức ở mỗi kỳ tuyển dụng sẽ nêu cụ thể: số lượng, vị trí việc làm cần tuyển, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ cần tuyển.

- Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Cơ quan quản lý công chức và có thẩm quyền tuyển dụng công chức là Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ quyết định việc tổ chức tuyển dụng công chức hằng năm và kế hoạch tuyển dụng công chức được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức bộ máy, về tuyển dụng công chức, quản lý và sử dụng công chức).

- Do đó, để biết cụ thể yêu cầu về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức, đề nghị ông theo dõi kế hoạch tuyển dụng công chức ở mỗi kỳ tuyển dụng được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn) để đăng ký dự tuyển tại vị trí Thanh tra Sở Xây dựng (nếu có) theo quy định.

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 552
Tin mới hơn
Tin đã đưa