title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Quang Dũng, hỏi về Chủ nhiệm thiết kế xây dựng
Thứ tư, 18/08/2021, 06:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Quang Dũng (dungdq.vinland@gmail.com, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nội dung như sau:

“Xin hỏi theo quy định hiện hành. Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc có đủ điều kiện để làm Chủ nhiệm thiết kế xây dựng không? Vì theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không còn quy định đối với bộ môn kiến trúc.

Trả lời:

Chào ông,

Về nội dung ông hỏi, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo khoản 11 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định: “11. Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng chứng chỉ theo lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng được ghi trên chứng chỉ đến khi hết hạn. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trường hợp tổ chức, cá nhân có đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.”

Ngoài ra, theo khoản 3, khoản 4 Điều 41 Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019, quy định:

“3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng có giá trị đến khi hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình hết thời hạn sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2020; trường hợp bị mất hoặc hư hỏng thì được cấp lại theo quy định của pháp luật về xây dựng.”

Đề nghị ông tham khảo, trường hợp chưa rõ hoặc còn thắc mắc, ông vui lòng liên hệ Bộ Xây dựng để được trả lời cụ thể.

Trân trọng!

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 843
Tin mới hơn
Tin đã đưa